Animato

 

ANIMATO

Zespół Harmonijek Ustnych „ANIMATO” został założony w 1978 r. w Szczecinie przez Jerzego Grzesiukiewicza. Od 1992 roku jego skład tworzy czterech muzyków grających na różnego typu harmonijkach: Jerzy Grzesiukiewicz (chromatyczna i diatoniczna), Marek Jaroszyński (chromatyczna), Piotr Bieliński (akordowa) i Piotr Włodarczyk (basowa). (więcej...)

The harmonica ensemble „ANIMATO” was founded in 1978 in Szczecin by Jerzy Grzesiukiewicz. Since 1992 the group consists of four musicians playing on various kinds of harmonicas: Jerzy Grzesiukiewicz (chromatic and diatonic), Marek Jaroszyński (chromatic), Piotr Bieliński (chord) and Piotr Włodarczyk (bass).(more...)

 

Animato

 

O zespole ANIMATO

W ciągu swojego istnienia „Animato” koncertował w kraju oraz poza jego granicami: w Bułgarii, w Szwecji, w Estonii oraz wielokrotnie w Niemczech i we Włoszech. Zespół jest laureatem polskich i międzynarodowych konkursów harmonijkowych. W 1996 roku zajął II miejsce na Europejskim Festiwalu Harmonijki Ustnej w Trossingen (Niemcy). W 1997 roku, w tej samej miejscowości na Światowym Festiwalu Harmonijki Ustnej zdobył I nagrodę wraz z notą „wybitny”. Od tamtej pory zapraszany jest na gościnne występy odbywające się podczas różnych festiwali muzycznych w Polsce i zagranicą a członkowie zespolu zasiadają w jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów gry na harmonijce ustnej.

„Animato” posiada w swoim repertuarze kilka godzin różnego rodzaju muzyki, w tym aranżacje popularnych utworów muzyki klasycznej, standardy jazzowe i swingowe a także światowe przeboje muzyki rozrywkowej. W opracowaniach zespołu usłyszeć można utwory takich kompozytorów jak m.in. Fryderyk Chopin, Maurice Ravel, George Bizet, Wolfgang Amadeusz Mozart, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Johann Strauss, George Gershwin, Glenn Miller, kompozycje wirtuozów harmonijki ustnej jak Tommy Reilly, Albert Raisner, “Toots” Thielemans i innych.

Większość z tych aranżacji napisana została specjalnie na kwartet i trio przez muzyków grupy. Niektóre z nich zostały zamieszczone na wydanej w 2000 roku płycie kompaktowej.

Od początku działalności zespołu jego członkowie postawili sobie za cel popularyzację harmonijki ustnej demonstrując podczas licznych występów możliwości techniczne i walory orkiestrowego brzmienia tego interesującego, finezyjnego instrumentu. Wszędzie tam, gdzie są zapraszani starają się pokazać, że w ich rękach harmonijka ustna ma prawie nieograniczone możliwości pozwalające im na zagranie z powodzeniem każdego rodzaju muzyki.

Zespół „Animato” działa na co dzień przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, prezentując na jego gościnnych scenach podczas cyklicznych koncertów swój bogaty dorobek artystyczny.

Miasto SzczecinWydanie najnowszej płyty zespołu wsparło finansowo Miasto Szczecin.

 

About the ANIMATO ensemble

The “Animato” during its existence have given concerts at home and abroad: in Bulgaria, in Sweden, in Estonia and several times in Germany and Italy. The ensemble is a laureate of polish and international harmonica competitions. In 1996 they were placed second at the European Harmonica Festival in Trossingen (Germany). In 1997 in the same city at the World Harmonica Festival “Animato” achieved first price with a note “outstanding”. Since then they have been invited to the guest performances at different music festivals in Poland and abroad and members of the group serve on jury of the Polish and international harmonica competitions.

The ensemble have in their repertoire few hours of different kinds of music including popular classical pieces, jazz and swing standards and world hits of light music. They perform transcriptions of such composers as Fryderyk Chopin, Maurice Ravel, George Bizet, Wolfgang Amadeusz Mozart, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Johann Strauss, George Gershwin, Glenn Miller, compositions written by harmonica virtuosos like Tommy Reilly, Albert Raisner, “Toots” Thielemans and others. The most of these arrangements have been written exclusively for the quartet and trio by members of the group. Some of them were placed on a compact disc released by “Animato” in 2000.

From the beginning of its activity “Animato” have made efforts to popularize harmonica, presenting during many performances technical possibilities and orchestral sound of this interesting, refined instrument. Everywhere where they have been invited they have tried to show that in their hands harmonica has almost unlimited possibilities enabling them to play successfully every kind of music.

For many years “Animato” have been cooperating with the local centre of culture - “The Pomeranian Duke’s Castle” in Szczecin, giving regular concerts on its hospitable stages.

Links: our gallery, videos from concerts and contact details